Meningsfulla mål leder till framgång

Mars, årets första vårmånad. Lite ljusare och lite längre dagar. Fågelsång på morgonen och hopp om varmare tider.

Snart har årets första kvartal gått. Hur ser resultatet ut för din organisation så här långt? Förmodligen satte ni upp nya fräscha mål vid årets början när 2017 ännu var ett oskrivet blad. Har organisationen kunnat jobba mot de målen? Framförallt; har era medarbetare jobbat mot målen?

”Den syn vi har på målstyrning idag behöver förändras radikalt” menar Alexander Holmberg, chefsutbildare, coach och skapare av Arrow-modellen, i en intervju med Bonnier ledarskap.
”Visst är många chefer vana att sätta mål. Men ofta glömmer vi tyvärr det viktigaste, att fundera på om våra medarbetare verkligen vill nå målen. Om de lockas av dem. Om de känns meningsfulla för dem. För om man inte vill nå ett mål, hur mycket kommer man då kämpa för att lyckas?”

Jag tror att Holmberg här sätter fingret på det allra viktigaste momentet i processen med att nå uppsatta mål. Man måste ha medarbetarna med sig. De måste involveras i målstyrningsprocessen och även ha egna personliga mål som är direkt kopplade till avdelningens och hela organisationens mål.

Det är lätt att tappa just det steget; medarbetarnas delaktighet i målstyrningen. Men, det blir viktigare och viktigare för varje år att involvera dem i detta. Förändringarna i samhället sker allt snabbare inom, kommunikation och medier, teknik och ekonomi. Våra medarbetare lever också i ett global-lokalt samhälle med tillgång till hela världens kunskap inom ett knapptryck. Det gör att man som ledare helt enkelt inte har råd att inte involvera sina medarbetare i målstyrningen.

Medarbetarna måste ha personliga mål som är betydelsefulla för dem själva. Mål som är personligen nåbara, grepp-bara och realistiska. Men, de personliga målen behöver också vara en tydlig del av de organisatoriska målen, de övergripande målen som gäller för hela företaget. Man måste som medarbetare kunna se sin egen roll i den stora helheten och att man som medarbetare är en viktig del av att jobbet blir gjort och att mitt bidrag spelar stor roll. Det handlar om sammanhang och förståelse. Om känslan av att höra till och vilja bidra.

Detta är en av de absolut viktigaste avgörande faktorerna för att ett företag ska ha framgång och nå sina mål.

“Figure out what needs to be done, and do it”

Arbetsbeskrivningar kan vara kluriga att skriva. Får man med allt som medarbetaren skall göra? Man missar väl inga ansvarsområden, uppgifter eller åtaganden som borde ligga i medarbetarens tjänst?

Forbes hemsida har Chris Myers, vd och grundare till BodeTree, skrivit om en alldeles utmärkt arbetsbeskrivning: “Figure out what needs to be done, and do it.”

Inte mer än så. Kan det vara så enkelt? Ja, det handlar ju helt enkelt om att lita på medarbetarnas kompetens.
Det är ju för deras kompetens och kunnande som man en gång anställde dem. Och då måste det också fortsättningsvis vara den devis som gäller; att mina medarbetare klarar de arbetsuppgifter som blir dem ålagda.

Du kanske tycker att detta är en självklarhet, men tänk efter: Hur många gånger är det inte som man lägger sig i, kommer med detaljstyrningar, kollar upp alltför ofta och helt enkelt inte vågar släppa taget och lita på att medarbetarna faktiskt löser situationen och de uppgifter som ligger framför.

Medarbetare växer oerhört när de märker att man som chef helt enkelt tar för givet och utgår från att de är kompetenta. Och om de själva känner att de inte riktigt räcker till, så kan de komma och få stöd och handledning. Men, bara det faktum att de märker att deras chef tror på dem och deras kunnande gör att de själva också kan lita på sitt kunnande. ”Ja, tror chefen att jag kan detta, så klarar jag säkert av det.” I en miljö där tilltro, ärlighet och trygghet får råda, så vågar man som medarbetare också tillstå sitt tillkortakommande, utan att vara rädd för att man skall framstå som misslyckad i chefens ögon.

Det värsta som kan drabba medarbetarna är rädsla för att chefen skall ”komma på” att man faktiskt inte kan. Det är så mycket resursslöseri som går ut på att dölja för chefen att man inte kan. Uppgifter blir felaktigt behandlade, man arbetar för långsamt, saker och ting blir inte rätt gjorda och så vidare. Detta istället för att man skulle kunna komma till sin chef och i förtroende säga: ”Jag vet att du litar på mig och min kapacitet, men i det här fallet behöver jag lite back up!” För det mesta är det oerhört lite som behövs för att medarbetaren skall kunna lösa uppgiften. Det behövs ofta bara ett samtal, en diskussion kring problemet och sedan har medarbetaren till 90% lösningen själv, bara man vågar lufta den med någon annan.

Men, detta är självklart en klimatfråga. Det är ju inte alltid problemet ens måste upp till chefen. Det kan räcka med att man vill lufta problemet bara med en kollega. Men, då måste klimatet med öppenhet råda. Annars är man ju lika rädd för att tappa ansiktet inför en kollega som man är för att tappa det inför chefen. Klimatet har alltså en direkt inverkan på enhetens prestation. Skall man få kolleger att samarbeta kring lösning av uppgifter, så måste det vara en respektfull miljö där man har tilltro till varandra och kan lita på varandra både chef – medarbetare emellan, men också kolleger emellan. Och det är en klimatfråga som vilar på dina axlar! Det är alltid chefen som sätter ribban för vilket klimat som skall råda på arbetsplatsen.

Lyssna mer på vår podcast där vi utvecklar resonemanget kring jobbeskrivningen “Figure out what needs to be done, and do it.”

Vi har blivit InMarketing!

change-1082791_640

S-Media har expanderat, blivit ett aktiebolag och även utökat tjänsteutbudet.
Vi heter numer InMarketing, men vårt mål är fortfarande att få företag och människor att utvecklas med hjälp av våra tjänster.
God marknadsföring och starka varumärken byggs inifrån och ut – InMarketing.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Varumärkesutvekcling
  • Marknadsstrategi
  • Visuell identitet

Vi förstärker med en ny medarbetare, Malin, som är kommunikations- och ledarskapskonsult.
Det gör att vi nu också utökar vårt tjänsteutbud med:

  • Ledarutveckling
  • Mediehantering
  • Kriskommunikation

InMarketing – ”Changing perspecitves!”