+46 733 513913 info@inmarketing.se

Det finns så många stilar och modeller för olika typer av ledarskap. Situationsanpassat ledarskap, agilt ledarskap, lean och diverse färganalyser. Du kan via tester få reda på om du är introvert, extrovert, visionär eller dominant. Men, jag tänker att oavsett vad som kommer fram vid olika tester, eller vilken modell ni valt att följa på just din arbetsplats, så är man till syvende och sist ändå en person. Också om man är chef och ledare. En person. En människa med känslor, vanor, sätt att kommunicera, invanda handlingsmönster och egna preferenser.  Allt det där som gör att du är du.
Och du behöver hitta en ledarstil som passar just dig. Det är din personliga stil som du skall värna, utveckla och även kommunicera mot både din chef och dina medarbetare: Så här jobbar jag! Det här är mitt sätta att leda och vara chef på! Den här stilen är jag trygg med.

Hur hittar man sitt eget personliga sätt att vara ledare på? Hur bottnar man sin ledarstil i sina egna värderingar och sin egen människosyn?
Din ledarstil påverkas av din personlighet, erfarenhet, förmåga och dina drivkrafter. Som ledare måste du bottna i din egen värdegrund. Du måste vara trovärdig gentemot dig själv och dina egna värderingar och du måste också kunna agera och handla på ett sätt som är i harmoni med hur du agerar och uttrycker dig i andra sammanhang.  Ett sätt som är i samklang med vem du är och den stil och personlighet som ligger för dig och som du är bekväm med.

Det handlar också om din människosyn. Hur ser du på dina medarbetare? Hur ser du på din chef? Och hur ser du på dig själv?
Är människor runt om dig utbytbara tillgångar? Eller är dina medarbetare värdefulla personligheter, som du känner och vet vad de har för drivkrafter, styrkor svagheter och kompetenser?

Det som utmärker en bra ledare är att människor gärna vill vara i hennes eller hans närhet.
– Människor ska vilja vara din hang-around, helt enkelt gilla att förknippas med dig, säger Anne-Charlotte Sverkström, som är managementkonsult på Effect Management i Karlstad. En bra ledare går före i motvind och ställer sig bakom sina medarbetare i medvind.
Hon poängterar att en ledare som tar ansvar också är en ledare som får respekt. En bra ledare visar i ord och handling vad som är ok och inte, alltså vilka attityder och beteenden som rimmar med organisationens vision och värdegrund.

Ska du som ledare kunna ta ansvar, gå före och i ord och handling visa vad som är OK, då behöver du vara helgjuten i ditt personliga ledarskap.

Så, punkta upp för dig själv vad som är dina viktigaste värderingar. Vad styr dig? Vad kan du inte göra avkall på eller kompromissa med i ditt ledarskap? Vem är din förebild? Varför? Vilken syn på andra människor runt omkring dig har du?

Att svara på de här frågorna är inte lätt. Det tar tid om man ska gå på djupet. Men, det är helt omistligt om man ska kunna utveckla sitt eget personliga ledarskap och vara trygg i det.