+46 733 513913 info@inmarketing.se

change-1082791_640

S-Media har expanderat, blivit ett aktiebolag och även utökat tjänsteutbudet.
Vi heter numer InMarketing, men vårt mål är fortfarande att få företag och människor att utvecklas med hjälp av våra tjänster.
God marknadsföring och starka varumärken byggs inifrån och ut – InMarketing.

Vi erbjuder tjänster inom:

  • Varumärkesutvekcling
  • Marknadsstrategi
  • Visuell identitet

Vi förstärker med en ny medarbetare, Malin, som är kommunikations- och ledarskapskonsult.
Det gör att vi nu också utökar vårt tjänsteutbud med:

  • Ledarutveckling
  • Mediehantering
  • Kriskommunikation

InMarketing – ”Changing perspecitves!”