+46 733 513913 info@inmarketing.se

Mars, årets första vårmånad. Lite ljusare och lite längre dagar. Fågelsång på morgonen och hopp om varmare tider.

Snart har årets första kvartal gått. Hur ser resultatet ut för din organisation så här långt? Förmodligen satte ni upp nya fräscha mål vid årets början när 2017 ännu var ett oskrivet blad. Har organisationen kunnat jobba mot de målen? Framförallt; har era medarbetare jobbat mot målen?

”Den syn vi har på målstyrning idag behöver förändras radikalt” menar Alexander Holmberg, chefsutbildare, coach och skapare av Arrow-modellen, i en intervju med Bonnier ledarskap.
”Visst är många chefer vana att sätta mål. Men ofta glömmer vi tyvärr det viktigaste, att fundera på om våra medarbetare verkligen vill nå målen. Om de lockas av dem. Om de känns meningsfulla för dem. För om man inte vill nå ett mål, hur mycket kommer man då kämpa för att lyckas?”

Jag tror att Holmberg här sätter fingret på det allra viktigaste momentet i processen med att nå uppsatta mål. Man måste ha medarbetarna med sig. De måste involveras i målstyrningsprocessen och även ha egna personliga mål som är direkt kopplade till avdelningens och hela organisationens mål.

Det är lätt att tappa just det steget; medarbetarnas delaktighet i målstyrningen. Men, det blir viktigare och viktigare för varje år att involvera dem i detta. Förändringarna i samhället sker allt snabbare inom, kommunikation och medier, teknik och ekonomi. Våra medarbetare lever också i ett global-lokalt samhälle med tillgång till hela världens kunskap inom ett knapptryck. Det gör att man som ledare helt enkelt inte har råd att inte involvera sina medarbetare i målstyrningen.

Medarbetarna måste ha personliga mål som är betydelsefulla för dem själva. Mål som är personligen nåbara, grepp-bara och realistiska. Men, de personliga målen behöver också vara en tydlig del av de organisatoriska målen, de övergripande målen som gäller för hela företaget. Man måste som medarbetare kunna se sin egen roll i den stora helheten och att man som medarbetare är en viktig del av att jobbet blir gjort och att mitt bidrag spelar stor roll. Det handlar om sammanhang och förståelse. Om känslan av att höra till och vilja bidra.

Detta är en av de absolut viktigaste avgörande faktorerna för att ett företag ska ha framgång och nå sina mål.