+46 733 513913 info@inmarketing.se

Kriskommunikation

För styrelser och företagsledningar

Oavsett om den mediala krisen redan är ett fullbordat faktum, eller om den ännu inte seglat upp, så är det oerhört betydelsefullt för ett företag att kunna hantera uppmärksamhet från media. Både under rådande kris, men också förebyggande.

InMarketing erbjuder utbildning i kriskommunikation och medieträning . För hela grupper, men också genom individuellt stöd.

Föreläsare och coach är Malin Ekelund, journalist och kommunikationskonsult, med mångårig erfarenhet av krishantering och medieträning för företagsledningar, styrelser och medarbetare.

Utbildningen kan genomföras vid kortare tillfällen, eller som heldagskurser för grupper, eller som löpande individuellla stödinsatser.

Utbildningsteman

 • Hur arbetar journalister?
 • Vad är en nyhet?
 • Att möta journalister
 • Vad är en kris?
 • Potentiell medial kris
 • När det värsta har hänt
 • Krisberedskap
 • Transparens
 • Potentiella mediekriser
 • Att förebygga kommunikationskriser
 • Därför behövs kommunikationskunskap i styrelsen
 • Medieträning

För mer information, eller bokning av kurs kontakta:

Malin Ekelund
0707-68 97 70
malin@inmarketing.se