+46 733 513913 info@inmarketing.se
Vad styr ditt företag, din organisation? Är det mätbara vinstmål? Är det era affärsmål?
Eller är det en gemensam värdegrund och en gemensam strävan som driver er organisation framåt?
Kanske är det både och.

Värderingsstyrda mål och ett värderingsstyrt ledarskap har en stor potential. Tidigare har man fått människor att anpassa sig efter företagen, men idag är det tvärtom. Människor söker sig till företag vars värderingar stämmer överens med deras egna. Och om företagen kan få del av drivkraften i människors engagemang kopplat till en gemensam värdegrund, så kan man nå otroligt långt.

Det är viktigt att man har en gemensam vision och att man hela tiden pratar om den. Men, det är lika viktigt att ha en gemensam värdegrund som plattform och att man talar också om den hela tiden. En värdegrund måste ständigt aktualiseras i organisationen för att vara levande för chefer och medarbetare. Ett gemensamt syfte för verksamheten och en gemensam värdegrund skapar en enorm kraft.

Men, det kräver också en stor tilltro till medarbetaren; Att man som chef verkligen tror att han eller hon vill väl och vill företagets bästa. Det handlar om chefens och ledarens människosyn. Om man verkligen vill fånga medarbetarnas engagemang och drivkraft, måste man ständigt arbeta med frågor som:

  • Vilka värderingar präglar den här organisationen?
  • Vad innebär de för oss?
  • Vad får de för konsekvenser för vårt uppförande/vårt beteende?
  • Vad behöver vi förändra och utveckla?

I ett gemensamt värdegrundsarbete frigörs energi som skapar dynamik i organisationen. Och ett värderingsstyrt ledarskap fångar upp och kanaliserar den energin i en kraftig gemensam framåtrörelse.