"Changing perspectives"

Värdeskapande ledarskap och kommunikation

Genom våra tjänster inom kommunikation och ledarskap vill vi skapa ett genuint mervärde för våra kunder.
Vårt fokus är att er organisation, er ledning och era medarbetare skall utvecklas till sin fulla potential. Och då behöver man jobba med både ledarskap och kommunikation. Dessa två områden hänger intimt samman.

Vi jobbar med mycket praktisk ledarutveckling. Genom våra tjänster vill vi erbjuda stöd som man direkt kan omsätta i sin organisation. Värdeskapande ledarskap varje dag. Här och nu.

Vårt stöd i er kommunikation är också mycket handfast. Vi hjälper er med både direkt och förebyggande kriskommunikation. Vi bistår också med pressreleaser och medielansering.

Vilken tjänst eller stöd behöver ni?
Tveka inte att kontakta oss!

Kommunikation & marknad

 • Kommunikationsplan och strategi
 • Pressreleaser
 • Kriskommunikation
 • Medieträning
 • Grafisk formgivning av webbsidor och logotyper

Ledarskap & organisation

 • Föreläsningar
 • Kurser
 • Ledarutveckling
 • Workshops för organisationsutveckling
 • Facilitering

Mentorskap & personlig utveckling

 • Personligt mentorskap
 • Webbutbildning för mellanchefer

Webbutbildning i ledarskap för mellanchefer – Gratis!

Mellanchefens position är speciell eftersom man dagligen är chef och arbetsledare, men man har hela tiden en annan chef över sig att ta hänsyn till och rapportera till. I den här introduktionsutbildningen ägnar jag lika stor tid åt din relation med din överordnade chef, som åt situationen för dig och dina medarbetare.
Du får i denna introduktion 4 gratis lektioner, mina 10 bästa ledarskapstips för mellanchefer, praktiska råd att omsätta direkt i din yrkesvardag samt stöd i kommunikationen med din chef.
Du som fullgör gratiskursen får även reducerat pris på den kommande fullständiga betalkursen.

Veckans bild och ordspråk

Something is wrong.
Instagram token error.
1

Värderingsstyrt ledarskap skapar energi och dynamik

Vad styr ditt företag, din organisation? Är det mätbara vinstmål? Är det era affärsmål? Eller är det en gemensam värdegrund och en gemensam strävan som driver er organisation framåt? Kanske är det både och. Värderingsstyrda mål och ett värderingsstyrt ledarskap har en stor potential. Tidigare har man fått människor att anpassa sig efter företagen, men […]

Lyssna på det senaste avsnittet i podden “Changing perspectives”